Правила пользования

«Если Вами представлена отчетность за 2010 г. по шаблону 2009 г.»

Дата: 07.07.11 в 15:38
Шрифт

Налоговый департамент по СКО доводит до сведения налогоплательщиков следующее.
   Пунктом 2 статьи 63 Налогового Кодекса РК установлено, что формы налоговой отчетности (далее - ФНО) и правила их составления утверждаются уполномоченным органом с учетом положений статей 65 - 67 Налогового кодекса.
   ФНО и правила их составления по обязательствам 2010 года утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24.12.2009 года № 574.
   Подпуктом 1) пункта 5 статьи 584 Налогового кодекса установлено, что налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не представленными в органы налоговой службы, если не соответствуют налоговым формам, установленным уполномоченным органом в соответствии с Налоговым кодексом.
Вместе с тем, в базе данных системы обработки налоговой отчетности (далее - СОНО) выявлено 2885 ФНО по обязательствам 2010 года, представленных в шаблоне, не соответствующем налоговому периоду. Данная ошибка произошла вследствие импорта XML-файла документа из внешних систем в формате формы, утвержденной на 2009 год
   При несоответствии необходимо произвести в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 69 Налогового кодекса отзыв форм 701.01 за 2010 год, представленных в шаблоне не соответствующем налоговому периоду, и повторного их представления по форме, утвержденной на 2010 год.
   В связи с этим необходимо налогоплательщикам проверить соответствие шаблона и налогового периода, за который представляется налоговая отчетность.
   Обращаем внимание, что соглано подпункта 8) пункта 1 статьи 580 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, при рассмотрении вопроса привлечения к административной ответственности по факту несвоевременного представления ФНО налогоплательщиками, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению.Облыстар, Астана және
Алматы қалалары бойынша
салық департаменттері

   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті осымен Сіздің назарыңызға мынаны жібереді.
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 63-бабы 2 тармағында белгіленгендей салық есептілігінің нысандарын (бұдан әрі - СЕН) және оларды жасау ережелерін Салық кодексінің 65 – 67-баатрының ережелерін ескере отырып, уәкілетті орган бекітеді.
2010 жылғы міндеттер бойынша СЕН және оларды жасау ережелері 2009 жылғы 24 желтоқсандағы № 574 Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің бұйрығымен бекітілген.
   Салық кодексінің 584-бабы 5-тармағының 1)-тармақшасында салықтық тіркелімдерді қоспағанда, салық нысандары, егер Салық кодекске сәйкес уәкілетті орган белгілеген салық нысандарына сәйкес келмесе салық қызметі органдарына табыс етілмеген деп есептеледі деп белгіленген.
   Сонымен бірге, салық есептілігін өңдеу жүйесінің (СЕӨЖ) дерекқорларында салық кезеңге сәйкес келмейтін шаблонда салық төлеушілер табыс еткен 2010 жылғы міндеттемелер бойынша 2885 СЕН анықталған. Бұл қателік сыртқы жүйелерден құжаттың ХМL-файлын 2009 жылға бекітілген нысан пішінінде импорттау салдарынан болған (1-қосымша).
   Бұдан басқа, 2010 жылғы 14 сәуірдегі № СК-06-26/4288 хатымен салық органдарына салық кезеңіне сәйкес келмейтін шаблонда табыс етілген 2010 жыл үшін 701.01-нысандарын кері қайтару және 2010 жылға бекітілген нысан бойынша оларды қайта тапсыру қажеттігі туралы тапсырма берілген болатын.
   Сол сияқты пысықтау нәтижелерін тексеру кезінде 701.01-нысандары бойынша 203-не тиісті жұмыс жүргізілмегені анықталды (2-қосымша).
   Осы жазылғандарды ескере отырып, салқ органдары 2010 жылдың 12 шілдесіне дейінгі мерзімде:
   - Салық кодексінің 69-бабында көзделген тәртіпте осы хатқа 1-қосымшаға сәйкес СЕН кері қайтару және 2010 жылға бекітілген нысан бойынша салық есептілігін қайта табыс ету қажеттігі туралы ақпаратты салық төлеушілердің назарына жеткізсін;
   - 2010 жылғы 14 сәуірдегі тапсырманың орындалмағаны жөнінде түсініктеме берсін.
   Салық төлеушілердің осы хатқа 1, 2-қосымшаларда көрсетілген СЕН уақтылы тапсармауы фактісі бойынша әкімшілік жауаптылыққа тарту мәселесін қарау кезінде Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 580-бабы 1-тармағы 8) тармақшасын басшылыққа алу қажет екенін еске саламыз, оған сәйкес әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi бастауға болмайды, ал басталған iс қысқартылуға жатады.
   Қазіргі уақытта СЕӨЖ-де сыртқы жүйелерден құжаттың ХМL-файлын импорттау кезінде шаблондар мен салық кезеңінің сәйкестігін тексеру іске асырылмағанын қосымша хабарлаймыз, соған байланысты осындай салық есептілігін қабылдауды блокировкалау іске асырылғанға дейін салық органдарына шаблондар мен салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңінің сәйкестігін тексеру қажеттігі туралы салық төлеушілер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуді ұсынамыз.
   Осы хат төменде тұрған салық органдарының назарына жеткізілсін.

Қосымша: ___ парақта.

Төраға орынбасары (қ/б) Ә. Жұмаділдаев

Источник: http://news.ivest.kz
Просмотров: 719
Вepнуться к списку новостей
Комментариев: 0
Праздникиbur_grey_up
О компании О проекте Источники новостей Предложить ленту Реклама на сайте Реклама в газете Контакты Наши партнеры
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и предложения принимаются на info@ivest.kz.
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
© 2000-2018 «Информ Вест»
Рейтинг@Mail.ru